Anmeldelse af “Litteraturland – En gps af Anne-Marie Mai.

Titel: “Litteraturland – En gps” Forfatter: Anne-Marie Mai. Sider: 443. Forlag: Hans Reitzels Forlag. Udgivelsesår: 2022. Anmeldereksemplar: Gyldendal

“Der skrives nærmest ubegribeligt meget god litteratur på dansk. Forfattere har i de seneste 50 år forsynet læserne med mange hyldemeter af skønne bøger. Der udgives stadig flere titler; siden 2010 er antallet af nye skønlitterære titler forøget med 74%. Folk har virkelig fået mod på at sende bøger på gaden, ofte for egen regning. Der er skidt og kanel i bjergene af titler, og fred være med det. Jeg hører ikke til dem, der advarer mod, at der udkommer for mange bøger. Men jeg hører til dem, der advarer mod, at vi glemmer de mange gode bøger, der burde være fast beholdning på vores mentale lager og en aktiv del af dansk kulturarv.”

Anne-Marie Mai har skrevet et værk om nyere dansk litteratur, der henvender sig til undervisere og studerende, men også til den almindelige læser, der gerne vil blive klogere på den danske litteraturscene og som gerne vil have inspiration til sin læsning. “Litteraturland – En gps” er en litterær gps og inspiration til al slags læsning af og skrivning om dansk litteratur gennem de sidste 50 år.

Hvis man kender til det samlede værk “Dansk Litteraturs Historie” vil man vide, at det er opbygget kronologisk i forhold til tid, og at der i hver tidsperiode præsenteres forfattere og aktuel litteratur for netop den periode. Anne-Marie Mai har valgt en anden tilgang. Nemlig gennem 9 tematiske overskrifter at sammenflette 157 værker fra det sidste halve århundrede, der på hver deres måde udtrykker noget om den valgte tematik. Dette gjort gennem “poetiske lister” fordi de i følge Anne-Marie Mai refererer til hendes opfattelse og oplevelse af bøgerne og deres kvalitet. Hun arbejder således med overskrifter, der slår en stemning an i forhold til de værker, der præsenteres. Eksempelvis er overskriften “Tyk af wienerbrød og portvin” når Vita Andersens værk “Tryghedsnarkomaner” fra 1977 præsenteres. “Ondskabens triumf” er overskriften på Christian Jungersens “Undtagelsen” fra 2004 og overskriften “Påhæng i vestjysk vind” tager os med ind i Stine Pilgaards “Meter i sekundet” fra 2020. Det at de forskellige værker på tværs af tid knyttes sammen tematisk forstærker, at det er god litteratur, og at tematikkerne er evigtgyldige og vedkommende. Det som også kendetegner klassiske værker.

Bogen er ikke en kanon men et uafsluttet værk om dansk litteratur, forstået på den måde, at der kunne have været flere bøger med og at værket med tiden kan udvides. Anne-Marie Mai udtrykker i bogen, at alle bøgerne ikke nødvendigvis er hendes yndlingsbøger, og at hun også har medtaget bøger, som er prist højt af andre. Hun har lyttet til, hvad der har fremkaldt gode læseoplevelser og bruger selv udtrykket at være “hooked” på bøgerne. Hendes lister er styret af hendes egen og andre læseres oplevelser af at være “hooked” på bøgerne, og det er disse bøger, der danner et litteraturlandskab, som vi som læsere får en gps til i bogen.

Anne-Marie Mai er forfatter og professor i dansk litteratur og man mærker sammensmeltningen mellem hendes enorme viden og hendes glæde ved litteraturen og det at læse, og det gør bogen til noget ganske unikt. Jeg er lykkelig for at den er landet på mit bord, og den vil være til stor inspiration i min videre læsning, både når jeg læser for mig selv og når jeg skal finde inspiration sammen med min litteraturklub.

“Litteraturland – En gps udkom 1. februar 2022.