Anmeldelse af “Helbredende digte” af Sternberg.

Titel: “Helbredende digte” Forfatter: Sternberg. Sider:80. Forlag: Ekbátana. Udgivelsesår: 2021. Anmeldereksemplar: Ekbátana.

“Jeg er fremmed overfor mig selv og forundret over at være til

jeg er endeløs

der kommer ikke noget godt ud af det her

min egen skygge tynger mine fødder

og mit hjerte er som vinden langt til havs

det er en lettelse når jeg ikke er her

og lader en krop uden krop gøre arbejdet

det er alligevel ikke mit ansvar at kontrollere og dirigere

jeg deltager jo heller ikke i mit eget indre liv

Sternberg har skrevet en digtsamling med et formål og med en nytteværdi. “Helbredende digte” hedder digtsamlingen, som rummer et utal af smukke ord og smukke sætninger. I disse år både tales der om, og anvendes der prosa og poesi i forbindelse med terapeutiske forløb. Oftest er litteraturen ikke skrevet med dette for øje, men bringes i anvendelse fordi, litteraturen kan vise os sider af den menneskelige psyke og sider af os selv, som vi kan genkende. Sternbergs digte er derimod, i følge forfatteren selv, skrevet for rent faktisk at have en helbredende virkning på læseren.

“Digte kan synes uanseelige, men de forandrer menneskers liv. Læseren bliver ført længere ud og i bedste fald kognitivt omskabt. Det er ikke sundhedsvæsenets definition på helbredelse, der her er tale om. Poesien er måske det mægtigste medie, som findes” (Sternberg)

Jeg har læst digtsamlingen to gange, men berøres ikke følelsesmæssigt af de smukke ord og sætninger. Ingen tvivl om at Sternberg kan noget rent sprogligt, og at digtene vil berøre læsere på forskellig vis alt efter hvor man er i sit liv, og hvilke udfordringer man kæmper med. Jeg savner mere smerte og kraft i digtsamlingen, når den læses som helhed. Det er i de enkelte linjer, at det stærkeste findes. At den er skrevet med helbredelse for øje får alt til at stritte på mig, idet jeg synes, det er stik imod litteraturen og kunstens tanke. Jeg læser den også anderledes og med en forventning om noget bestemt i stedet for blot at lade mig flyde med ordstrømmen.Litteraturen har sin plads i terapeutiske sammenhænge, og plukkes der i digtsamlingen vil der måske være sætninger, der med Sternbergs ord vil føre læseren længere ud og i bedste fald kognitivt omskabt.

Jeg er enig med Sternberg i, at digte og litteratur kan være medvirkende til at mennesker kan forandre sig. Mødet mellem mennesker og litteratur er jo relationelt, og det er i mødet med andre at vi får mulighed for at se på os selv og vores væren i verden.

Oprindeligt blev syv af digtene udgivet som serie i “Øverste Kirurgiske” og Sternberg har derudover lagt musik til en række af digtene, som ligger på Soundcloud (https://soundcloud.com/sternbergs) .

“Helbredende digte” udkom 11. juni 2021.